13. mart – Telefonska komunikacija sa zdravstvenom službom u borbi protiv koronavirusa

0
213

Brojevi telefona Doma zdravlja Podgorica na koje se mogu dobiti informacije u vezi procedura vezanih za koronavirus su: 19816, 020 481 900, 067 709 606, 067 709 607, 067 306 242, 067 066 342.

Telefonska komunikacija sa zdravstvenom službom je imperativ u borbi protiv koronavirusa, a iako nema mjesta uznemirenosti, svi građani treba da budu odgovorni kako bi se spriječila pojava i širenje infekcije.

To je u izjavi za PR Centar, saopštio direktor Doma zdravlja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić, poručujući da je ta zdravstvena ustanova potpuno spremna kada je u pitanju aktuelna epidemiološka situacija.