13. novembar – MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE POSTALO JE PUNOPRAVNI ČLAN EVROPSKE MREŽE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I PREVARE U ZDRAVSTVU

0
320

BEOGRAD – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije postalo je punopravni član Evropske mreže za borbu protiv korupcije i prevare u zdravstvu (European Healthcare Fraud and Corruption Network), partnerske organizacije Evropske komisije. Ova odluka je donijeta 9. oktobra, a na 10. godišnjoj konferenciji koja je održana 6. i 7. novembra u Atini, a Ministarstvo zdravlja je predstavljala posebni savjetnik prof. dr Dragana Jovanović.

Evropska mreža za borbu protiv korupcije i prevare u zdravstvu EHFCN je jedina organizacija posvećena borbi protiv prevara i korupcije u zdravstvenom sektoru širom Evrope i partner je Evropska Komisija. Glavni cilj organizacije je da radi sa svojim članicama u borbi protiv prevara i korupcije i u skladu sa tim pruža podršku svim svojim članovima i saradnicima u radu na spriječavanju, otkrivanju, pokretanju istraga, krivčnom gonjenju slučajeva korupcije i prevara u zdravstvu.