13. novembar – Moći će da narede obaveznu vakcinaciju za sve građane – Srbija

0
74

Skupština Srbije usvojila je u četvrtak izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima se uvode kaznene mjere, daju veće ovlasti ministru zdravstva u nastavku borbe protiv koronavirusa, uz mogućnost propisivanja obaveznog vakcinisanja.

Izmjenama zakona uvedene su kazne za nepoštivanje epidemioloških mjera – za nenošenje zaštitnih maski oko 40 eura za fizičke osobe i od 400 do 2.550 eura za pravne osobe, a za sprovođenje kaznenih mjera biće nadležne sanitarna i komunalna inspekcija, te komunalna policija.

Ključna osoba kada je u pitanju donošenje mjera u slučaju pandemije biće ministar zdravlja, a izmjenama Zakona ovlasti su mu znatno proširene. Ministar je izmjenama zakona dobio ovlasti da odredi vanredno vakcinisanje, te da propiše ličnu zaštitu od infekcija.

Ministar može na priedlog državne komisije i nacionalnog zavoda za zaštitu zdravlja i da zabrani okupljanja na javnim mjestima, ograniči kretanje stanovništva u području zahvaćenom vanrednom situacijom, te uvede zabranu i ograničenje putovanja.

Sloboda kretanja i praćenje zdravstvenog stanja može se ograničiti i zdravim osobama koje su bile ili za koje postoji sumnja da su bile u kontaktu sa inficiranim osobama. Ta se mjera može primijeniti i prema putnicima u međunarodnom prometu koji ulaze u Republiku Srbiju iz država s nepovoljnom epidemiološkom situacijom, prenosi Hina.