14. jul – Ministarstvo nauke podržalo projekat Doma zdravlja Podgorica

0
90

Projekat Doma zdravlja Podgorica Uticaj pandemije virusa Covid-19 na kontrolu bolesti, mentalno zdravlje i kvalitet života pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa tip 2, podržan je od strane Ministarstva nauke, u okviru Konkursa za naučnoistraživačke projekte.

Projekat Doma zdravlja, rukovodioca dr Nebojše Kavarića, jedan je od pet podržanih projekata prijavljenih na  Konkursu za naučnoistraživačke projekte koji za cilj ima da utvrdi na koji način i u kojoj mjeri su sve preduzete mjere uticale na metaboličku kontrolu, mentalno zdravlje i kvalitet života kod ovih pacijenata.

Ministarstvo nauke je, usljed novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom, dio sredstava Konkursa za naučnoistraživačke projekte opredijelilo za finansiranje projekata čija su istraživanja usmjerena ka ublažavanju posljedica Covid-a na zdravstveni i ekonomski sistem Crne Gore.