14. jul – Zbog ljekarskih grešaka bolnice platćaju odštete – Hrvatska

0
316

Preko 60 miliona kuna državne bolnice platile su zbog ljekarskih grešaka u posljednjih pet godina. Više od polovine tog iznosa morali su da plate Klinički bolnički centri Sestre milosrdnice i Rijeka. Najviše propusta događalo se u ginekologiji i hirurgiji, a sudski sporovi nerijetko traju po deset godina.
Gotovo 5 miliona kuna u Vinogradskoj su isplatili samo u jednom slučaju, zbog greške tokom ginekološkog zahvata. Od 10 državnih bolnica bez grešaka je radila samo Klinika za infektivne bolesti.
Što je veća bolnica, više je i teško oboljelih, pa je time i više grešaka. Bolnički ljekari ističu da je veliki problem preopterećenost, ali i zakon koji ne razlikuje grešku od komplikacije. Uz to, u Hrvatskoj nedostaje gotovo 4.000 ljekara, pa bi grešaka moglo biti sve više i više.