15. april – Gradsko drvo” pročišćava vazduh

0
297

London ima novo oružje za borbu protiv zagađenja vazduha. Britanska prijestonica je dobila tzv. “gradsko drvo” – kombinaciju klupe, naprave za usisavanje štetnih čestica iz vazduha i pametnog uređaja koji prikuplja podatke o našoj životnoj okolini.
U Londonu je u januaru količina štetnih materija u vazduhu premašila dozvoljenu granicu propisanu od strane EU za cijelu 2018. godinu. Gradske vlasti se nadaju da će nova naprava postavljena u ulici nedaleko od trga Pikadili uskoro pročistiti vazduh.
“Gradsko drvo” koristi kombinaciju biljaka i mahovina koje neutrališu prašinu, azot i ozon iz okolnog vazduha. Priključena je na internet i prikuplja i nudi podatke o nivou zagađenja vazduha, temperaturi i kvalitetu vode.
Klupa je dizajnirana da bude otporna na fizička oštećenja što onemogućava vandalima da je unište. Potpuno je samoodrživa jer ima ugrađen solarni panel koji podmiruje sve njene energetske potrebe.
Proizvođač je njemačka kompanija “Green City Solutions” u kojoj tvrde da ova naprava prečisti 265 tona vazduha godišnje, koliko prečisti 257 stabala drveća.