15. jun – SASTANAK SA DIREKTORIMA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

0
409

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt održao je 15. juna sastanak sa direktorima svih javnih zdravstvenih ustanova na kojem su razgovarali o definisanju potreba za budžetskim sredstvima za 2016. godinu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Fonda za zdravstveno osiguranje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, cilj sastanka bio je blagovremeno planiranje i iskazivanje potreba za sredstvima po svim osnovama, s obzirom na to da je zajednički interes da zdravstveni sistem, na svim nivoima, funkcioniše na zadovoljstvo građana, ali i uz poštovanje principa realnog planiranja potreba i racionalizacije potrošnje. Ministar Šegrt je naglasio je da je za uspješno funkcionisanje zdravstvenog sistema neophodan kvalitetan budžet, planiran u skladu sa realnim potrebama, za čiju izradu je potreban ozbiljan i temeljan pristup, uz primjenu preporuka Vlade Crne Gore i mjera štednje i racionalizacije. On je istakao da je nepravilno prikazivanje obaveza iz prethodnog perioda i nagomilavanje višegodišnjeg duga dovelo u pitanje funkcionisanje zdravstvenog sistema i da bi ponavljanje ovih problema značilo kršenje zakonskih normi i povlačilo institucionalnu i personalnu odgovornost.

Ministar Šegrt je kazao da je Analiza finansiranja sistema zdravstva, koju su uradili Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje, pokazala neracionalnu potrošnju u oblasti lijekova, bolovanja i upućivanja osiguranika na liječenje u zdravstvene centre van Crne Gore i u privatne ustanove u Crnoj Gori i da se odgovornim odnosom i poslovanjem u ovim segmentima mogu ostvariti velike uštede. U narednom periodu, prema riječima ministra, intenzivno će se raditi na definisanju realne osnove za novi budžet, utvrđivanju stvarnih potreba, uz apsolutno poštovanje mjera racionalizacije.