16-17. novembar – ODRŽAN SIMPOZIJUM MAGISTARA FARMACIJE

0
362

ZENICA – Federalna Komora magistara farmacije Bosne i Hercegovine (BiH) u saradnji sa Farmaceutskim društvom BiH organizovala je Simpozijum magistara farmacije te zemlje. Glavna tema ovogodišnjeg skupa bila je uloga farmaceuta u savremenom pristupu samoliječenju, koji postaje sve prisutniji u savremenoj farmakoterapiji. Na Simpozijumu se govorilo i o akreditacijskim standardima u apotekama, farmakovigilanci, herbalnim i homeopatskim preparatima, neželjenim efektima ljekova, interakciji, kao i o oblast marketinga i komunikacijskih vještina.

U toku dvodnevnog skupa održana je i prva radionica 0 farmakovigilanci, a predstavljen je i „Vodič za savjetovanje pacijenata u apoteci” koji je namjenjen farmaceutima u cilju što sigurnijeg savjetovanja i implementacije terapijskih algoritama najčešćih stanja kod pacijenata, navodi se u saopštenju organiza­tora Simpozijuma.