16. jun – ODRŽAN EDUKATIVNI SKUP POSVEĆEN LIJEČENJU BAZOCELULARNOG KARCINOMA

0
340

U organizaciji  kompanije Hoffmann-la Roche 16. juna u hotelu “Ramada”, održan je edukativni skup pod nazivom „Korak dalje u liječenju bazocelularnog karcinoma“. 

Sastankom je predsjedavao prof. dr Vladimir Todorović, načelnik odjeljenja za hemioterapiju Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore i profesor na Medicinskom Fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Predavanja o bazocelularnom karcinomu, diferencijalno dijagnostičkim nedoumicama, terapijskim protokolima, značaju multidisciplinarnog konzilijuma, novim ciljanim agensima, te kliničkim iskustvima u liječenju BCC u Crnoj Gori, održali su: dr Zoran Terzić, specijalista plastične hirurgije Hirurške klinike Kliničkog Centra Crne Gore, prim. dr Jadranka Lakićević, specijalista onkolog Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore i prof. dr Vladimir Todorović, specijalista onkolog Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore.