16. septembar – MINISTAR RADUNOVIĆ U KOPENHAGENU ISTAKAO POTREBU DALJEG RAZVIJANJA VEZE IZMEDJU ZDRAVLJA I INKLUZIVNOG RAZVOJA

0
348

Delegacija Crne Gore, predvođenja ministrom zdravlja prof. dr Miodrag Radunović, učestvovala je na 64. Regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije, koji se održao u Kopenhagenu od 15. do 18. septembra 2014.godine.

Nakon razmatranja uvodnog Izvještaja o radu Svjetske zdravstvene organizacije i Regionalne kancelarije za Evropu, predmet diskusije bili su i status implementacije nove Zdravstvene politike za Evropu „Zdravlje 2020”, aktivnosti na planu kontrole HIV / AIDS epidemije, smanjivanja štetne upotrebe alkohola, prevencije povreda, kao i aktivnosti na planu promocije zdravlja u svim fazama života. Potencirajući značaj kapaciteta za pripremljenost, nadzor i odgovor na vanredne situacije, delegati okupljeni na Regionalnom komitetu, posebnu pažnju dali su napretku ostvarenom na planu kontrole antimikrobne rezistencije.