16. septembar – ŽIVIMO ZDRAVO , OBILJEŽENA EVROPSKA NEDJLJA MOBILNOSTI

0
282

Evropska nedelja mobilnosti (ENM) je godišnja kampanja održive urbane mobilnosti, organizovana od strane mreža gradova Eurocities (koja ima ulogu koordinatora), Energy-Cities i Climate Alliance, uz političku i finansijsku podršku Ervopske komisije i njenog Generalnog direktorata za životnu sredinu.
Cilj kampanje koja se održava svake godine od 16. do 22. septembra je da podstiče lokalne uprave širom Evrope da uvode i promovišu mjere održivog saobraćaja i da ponude svojim građanima alternative u upotrebi automobila. Vrhunac manifestacije predstavlja „Dan bez automobila“, predviđen za 22. septembar, kada gradovi koji učestvuju u manifestaciji odvoje jednu ili više zona isključivo za pješake, bicikliste i javni saobraćaj tokom cijelog dana.
Upotreba automobila uzrokuje emitovanje štetnih gasova koji narušavaju kvalitet vazduha u gradovima i imaju stalan negativan uticaj na ozonski omotač i klimatske promjene. Stoga svako od nas treba da čini sve što može kako bi izbjegavao da koristi automobil, posebno na kraćim relacijama (kraćim od 5 km), te kako bi prešao na alternativne vidove saobraćaja. Alternativna mobilnost se sastoji od javnog prevoza, željeznice i ekoloških vidova saobraćaja kao što su pješačenje ili upotreba bicikala.
Ove godine, centralna tema Evropske nedjelje mobilnosti je planiranje održive urbane mobilnosti. Planovi održive urbane mobilnosti definišu komplet međusobno povezanih mjera koje postepeno približavaju dostizanju potreba za mobilnošću građana i preduzeća, uz poboljšanje kvaliteta života u gradu. Pored ovoga, ovakav integrisani pristup planiranju predstavlja i prednost u pronalaženju načina za finansiranje aktivnosti, pošto je sve češće postavljen kao uslov za apliciranje za mnoge fondove.