17. februar – Mijenja se zdravstvo Srbije

0
58

Zdravstveni sistem pretrpjeće velike promjene u narednim godinama – Masterplan na kojem radi Ministarstvo zdravlja predviđa spajanje i reorganizaciju ustanova, mogućnost razmjene ljekara i opreme, podjelu ustanova na regione, a izabrani ljekari ići će na teren u posjetu najstarijim pacijentima. Promjene se očekuju i u vojvođanskom sistemu, gdje će biti reorganizacija domova zdravlja i apoteka.

Dokument koji se pojavio u javnosti je novi Plan optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite ili Masterplan zdravstva. Kako poručuju u Ministarstvu zdravlja, cilj ovih izmena je da se “poboljša kvalitet, pristupačnost i efikasnost zdravstvene zaštite, uz značajne uštede i povećanje ekonomske efikasnosti nacionalnog zdravstvenog budžeta, po uzoru na najbolje međunarodne prakse i uz uvažavanje situacije na terenu u Srbiji”.

– Imajući u vidu globalne promjene u načinu života ljudi, prije svega ubrzano starenje stanovništva i produžetak očekivanog trajanja života, ključni izazovi razvoja ogledaju se u potrebi prilagođavanja načina pružanja zdravstvene zaštite, jer će sve veći broj starijih ljudi sa više hroničnih bolesti zahtjevati drugačija liječenja i drugačiji način pružanja zdravstvenih usluga. Kako bi se poboljšali ishodi liječenja, potrebna je bolja koordinacija zdravstvene zaštite i racionalnija upotreba resursa i unapređenje sistema finansiranja. S tim u vezi, kao posebni ciljevi Masterplana utvrđeni su približavanje mjesta pružanja usluge pacijentu na nivou primarne zdravstvene zaštite, povećanje efikasnosti zdravstvenih ustanova, i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, uz održivost zdravstvenog Sistema – poruka je ministarstva.

Masterplan predviđa spajanje ustanova radi razmjene ljekara i opreme – na primer, sve dječje bolnice su bliske po radu i mogu da razmjenjuju kadar i opremu. Pojedine ustanove biće dugoročno spojene u cjelinu, s tim da neće biti otpuštanja zaposlenih, tvrde nadležni, piše 021.rs.