17. februar – STRUČNI SKUP NA KLINICI ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU KCCG

0
354

Stručni sastanak posvećen terapiji metastatskog kolorek-talnog karcinoma na temu “Koji medicinski dokazi postoje za biološku terapiju metastatskog kolorektalnog karcinoma“, u organizaciji farmaceutske kompanije „Hoffmann-La Roche Ltd“, održan je 17. februara na Klinici za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore, u Podgorici. Moderator sastanka bio je prof. dr Vladimir Todorović, a predavači su bili i prim. dr Jadranka Lakićević, prim. dr Nada Cicmil-Sarić i doc. dr Ivan Nikolić.