24. februar – ŠESTI SASTANAK NADZORNOG KOMITETA IPA PROJEKTA

0
331

Šesti redovni sastanak Nadzornog komiteta IPA projekta „Implementacija evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori“ održan je u Podgorici. Sastankom je predsjedavao ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović, a prisustvovali su pred-stavnici ministarstava zdravlja i vanjskih poslova i evropskih integracija, Regionalne kancelarije SZO za Evropu i Kancelarije SZO u Crnoj Gori, delegacije EU u Crnoj Gori, Zavoda za trans-fuziju krvi, Univerziteta Crne Gore, Crvenog krsta i Ljekarske komore.

Predstavljen je redovni izvještaj o statusu implementacije projekta, nakon čega je uslijedila sveobuhvatna diskusija o ostvare-nom napretku u realizaciji planiranih aktivnosti, kao o postojećim izazovima za ostvarivanje projektom definisanih ciljeva. Imajući u vidu da određeni broj projektnih zadataka nije realizovan u potpunosti, a prije svega iz dijela koji se odnosi na razvoj dobro-voljnog davalaštva krvi i uvođenja sistema kvaliteta, ocijenjeno je da postoji potreba produženja projekta, čiji završetak je predviđen za kraj aprila 2014. godine.