17. jul – Astra Zeneca sklopila ugovor o proizvodnji vakcina protiv COVID 19 – Velika Britanija

0
145

Potencijalna vakcina protiv koronavirusa koju razvija univerzitet Oksford na čelu sa prof. Sarom Žilber mogla bi da prođe treću i posljednju fazu testiranja na ljudima već u septembru. Farmaceutska kompanija Astra Zeneca sklopila je ugovor o proizvodnji dve milijarde doza.

U aprilu su djeca Sare Žilber, 21-godišnje trojke koje studiraju biohemiju, odlučila da učestvuju u testiranju eksperimentalne vakcine protiv Covida 19. Iako je tu vakcinu razvijao tim njihove majke, oni nisu stigli da sa njom razgovaraju o svojoj odluci, jer je ona već tada sve svoje vreme i energiju posvetila borbi za okončanje pandemije. Žilberova za svoju djecu nije zabrinuta, jer je, kako kaže, njen tim bezbjednosna testiranja vakcina radio mnogo puta do tada. Stoga je fokus usmjerila na pronalaženje načina da vakcina bude što efikasnija i da u što kraćem roku stigne do velikog broja ljudi.

Astra Zeneca je pristala da tokom krize vakcinu prodaje neprofitno, ukoliko se dokaže njena efikasnost, i sklopila je ugovore sa nekoliko proizvođača da bi uspjela da proizvede više od dvije milijarde doza.

Ime Sare Žilber preko noći se našlo u svjetskim medijima. Prethodno je dvije decenije anonimno radila na razvoju vakcina, a o njenim istraživanjima se rijetko govorilo van naučnih krugova. Sada predvodi rad na favoritu među kandidatima za vakcinu protiv korona virusa. Vakcina je uspješno prošla prvu i drugu fazu kliničkog testiranja na 10.000 ljudi iz Brazila, Velike Britanije i Južnoafričke Republike, a uskoro počinje i treća faza testiranja na 30.000 dobrovoljaca iz Sjedinjenih Država.