17. septembar – Zajedničkim djelovanjem malih zemalja do kompetentnog, osnaženog i motivisanog zdravstvenog radnika

0
128

– Male zemlje dijele zajedničke izazove u zdravstvu, a to su starenje radne snage, sve veća potražnja za zdravstvenim radnicima, kao i njihovo zadržavanje u javnom sektoru i u ruralnim područjima, zatim intenzivnija mobilnost, potreba za poboljšanjem vještina i stručnim usavršavanjem, niske zarade i vrlo slabe digitalne kompetencije. Zato je neophodno da radimo na tome da imamo kompetentnog, osnaženog i motivisanog zdravstvenog radnika – kazala je ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović, na sastanku ministara malih zemalja, koji je održan na marginama Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Tokom sastanka predstavljena je Mapa puta za zemlje članice Inicijative malih zemalja (Andora, Kipar, Estonija, Island, Letonija, Luksemburg, Malta, Monako, Crna Gora, San Marino i Slovenija) i predstavljeni prioriteti za dalje jačanje zdravstvenih sistema, kroz ujedinjeno djelovanje. Glavni prioritet je da zdravlje bude prioritet na političkoj agendi zemalja u vrijeme COVID-a i u periodu oporavka od COVID-a, da se potrebe malih zemalja zastupaju na regionalnim i međunarodnom nivou.

– Naš strateški prioritet mora biti zaštita zdravstvenih radnika, koji su vrlo često bili uznemiravani, suočeni sa sindromom izgaranja koji je posebno izražen sada tokom mjeseci pandemije, kao i ulaganje u jačanje znanja, vještina i kompetencija našeg zdravstvenog osoblja – istakla je ministarka Borovinić Bojović.

– Uz podršku SZO postavili smo digitalni pozivni centar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti što je bio primjer uvođenja novih načina efikasne podjele zadataka između doktora i medicinskih sestara. Takođe, u saradnji sa SZO, Crna Gora je pokrenula proces preispitivanja prioriteta, koji će biti obuhvaćeni novom zdravstvenom politikom, za bolje zdravlje i dobrobit svakog građanina u našoj zemlji. Više ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, korišćenje kvalitetnih podataka za prilagođavanje ciljanih intervencija i praćenje napretka, te podrška otpornim zdravstvenim radnicima, biće okosnica nove zdravstvene politike Crne Gore – poručila je dr Borovinić Bojović.

Cijeneći značaj inicijative malih zemalja, ministarka zdravlja je u ime Vlade Crne Gore potvrdila spremnost da bude domaćin sledećeg sastanka malih zemalja u Crnoj Gori.