18. februar – DR NUMANOVIĆ U POSJETI OPŠTOJ BOLNICI U BIJELOM POLJU

0
421

Rukovodilac Ministarstva zdravlja dr Suad Numanović sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti Opštoj bolnici u Bijelom Polju.

Kako je kazao nakon sastanka sa Stručnim kolegijumom bjelopoljske bolnice, u narednom periodu biće preduzete mnoge mjere u cilju podizanja zdravstvene zaštite na viši nivo, što će obezbijediti zdrastvenu sigurnost svim pacijentima.

– Već formirane komisije za intrahospitalne infekcije intenziviraće rad, kako bi se eventualne infekcije svele na najmanju moguću mjeru. Paralelno sa tom aktivnošću, u bjelopoljskoj Opštoj bolnici u pojedinim zdrastvenim granama biće nadomješten kadrovski deficit angažovanjem ljekara iz Kliničko –  bolničkog centra. Za bjelopoljske zdrastvene radnike i pacijente veoma je važna najava izgradnje novog internog odjeljenja, koja će početi sljedeće godine. Do tada će biti adaptirano postojeće, čime će se bar donekle umanjiti sadašnji nedostaci – kazao je Numanović.