18. mart – On-line dodjela PIN-a za korišćenje elektronskih servisa u zdravstvu

0
226

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje obavjestili su javnost da je na platformi eZdravlje omogućeno slanje on-line zahtjeva za dobijanje PIN-a, u svrhu korišćenja elektronskih servisa u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Ovo znači da će svi osiguranici Fonda na portalu (www.ezdravlje.me) i mobilnim apilkacijama eZdravlje biti u mogućnosti da elektronskim putem dobiju PIN, bez odlaska kod izabranog doktora ili u područnim filjalama Fonda.

Na ovaj način smanjuje se rizik od širenja infekcije COVID-19 virusa za hronične bolesnike koji su najkritičnija grupa, zatim ljekare i medicinsko osoblje, kao i službenike zaposlene u filijalama i područnim jedinicama Fonda.

Iz Fonda apeluju na osiguranike da u najvećoj mogućoj mjeri koriste elektronske servise u zdravstvu, koji naročito u ovoj sistuaciji mogu uticati na smanjenje rizika, kroz pružanje ne malog broja usluga u elektronskoj formi, bez odlaska kod ljekara. Prije svega, tu su naručivanje terapije za hronične bolesnike, uvid u laboratorijske nalaze, zakazivanje pregleda i ostalo. Sve instrukcije i detaljna uputstva mogu se naći na adresama: www.ezdravlje.mewww.fzocg.me.