18. novembar – INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE OBILJEŽIO NEDJELJU TESTIRANJA NA HIV

0
303

Od 18 do 25. novembra se u Evropi obilježava nedjelja testiranja na HIV. Inicijativa za ovu sad, već četvrtu akciju (prva je bila 2013. god.) potiče od organizacije „HIV u Evropi“. Ova Inicijativa obezbjeđuje evropsku platformu za razmjenu aktivnosti na unapređenju rane dijagnostike i liječenja HIV-a i hepatitisa širom Evrope. Inicijativa je pod direktivom grupe nezavisnih eksperata koji predstavljaju civilno društvo, donosioce odluka, zdravstvene profesionalce i Evropske javno zdravstvene institucije.
Povodom obilježavanja ove akcije Institutu za javno zdravlje zajedno sa mrežom savjetovališta za HIV u domovima zdravlja Bar, Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Kotor, Pljevlja i Herceg Novi priprema nedeljnu akciju dobrovoljnog i povjerljivog testiranja i savjetovanja na HIV, i savjetovanje na hepatitise sa testiranjem uz uput izabranog ljekara.
U Institutu za javno zdravlje će se akcija testiranja sprovoditi od 18 do 25. novembra u prostorijama savjetovališta od 08 do 20h.
Krajnji cilj kampanje povodom Evropske nedjelje HIV testiranja 2016. godine je da što više ljudi postane svjesno svog HIV statusa i da se smanji broj kasno dijagnosticiranih uz razgovor o prednostima i koristi testiranja na HIV i hepatitise.