19. jun – SIMPOZIJUM O HIRURŠKOM LIJEČENJU EPILEPSIJE I PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA

0
342

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt otvorio je 19. juna simpozijum o hirurškom liječenju epilepsije i perifernog nervnog sistema, kao i funkcionalnoj neurohirurgiji, u organizaciji Neurohirurškog društva Jugoistočne Evrope i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Kako je tom prilikom kazao, sva tri aspekta tematike Simpozijuma od velikog su interesa za medicinsku javnost u Crnoj Gori.

– Problem liječenja pacijenata sa epilepsijom, Parkinsonovom bolešću i drugim oblicima diskinezija je veoma značajan, sa medicinskog i socijalno- ekonomskog aspekta. Hirurški tretman ovih bolesnika, u slučajevima otpornim na medikamentozno liječenje, od ogromnog je značaja u našim pokušajima da se ovim pacijentima što više olakšaju ozbiljne tegobe. Sa druge strane, tematika iz oblasti hirurgije perifernih živaca doprinijeće podizanju kvaliteta intervencija iz ove oblasti, s obzirom da se one već duže vremena izvode u Crnoj Gori – kazao je Šegrt.

Prema njegovim riječima, u sadašnjem trenutku može se reći da u našoj zemlji postoje uslovi za kompletnu dijagnostiku kod pacijenata sa različitim tumorima centralnog nervnog sistema, kao i za cerebrovaskularne bolesti.

– Značajan broj ovih pacijenata danas se hirurški zbrinjava u Neurohirurškoj klinici KCCG i u Specijalnoj bolnici „Vaso Čuković“ u Risnu. I pacijenati sa vaskularnim anomalijama krvnih sudova mozga sada se mogu tretirati endovaskularnim procedurama i kod nas – kazao je Šegrt.