2. februar – USPJEŠNO IZVEDENA UGRADNJA SLUŠNOG IMPLANTA

0
727

U Institutu za bolesti djece početkom februara uspješno je izvedena ugradnja implanta srednjeg uva, tzv. „koštanog mosta”. 31. januara i 1. februara 2013. godine urađene su tri operacije ugradnje kohleranog implanta kod djece sa teškim senzorineural-nim oštećenjem sluha. Ekipa ljekara Instituta za bolesti djece, na čelu sa mr sc. dr Lejlom Rovčanin, specijalistom otorinolarin­gologije, izvela je prvu operaciju ovakve vrste ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu. Operacija je, kako je objašnjeno, obavljena kod djeteta koje pati od Tričers-Kolinsovog sindroma, i kod kog praktično nema strukture spoljnjeg i srednjeg uva. – Ljekari su se mjesecima spremali za ovu operaciju i u stručnom radu su imali podršku prof. dr Klausa Boheima iz Univerzitetske Klinike u St. Peltnu, Austrija – navodi se u obavještenju o ovom događaju. Planirano je da implanti budu uključeni u roku od mjesec dana nakon operacije.