4. februar – RELAKSIRATI RODNU RAVNOPRAVNOST

0
374

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, foruma Progres LGBT i Britanske ambasade, u Institutu za javno zdravlje upriličena je radionica čija je tema glasila: Promjena pola, dijag­nostika i tretman transseksualnosti. Podsjećajući na činjenicu da je nakon usvajanja Izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju u prošloj godini ostvaren i neposredan kontakt zdrast-venih vlasti sa transrodnim osobama koje su zainteresovane za prilagođavanje pola svom rodu, u saopštenju o ovom događaju istaknuta je i odluka da 80 % od cijene zdravstvene usluge za promjenu pola pada na teret države. – S obzirom na to da je promjena pola kod transrodnih osoba jako komplikovana i dugot­rajna procedura koja podrazumijeva i edukaciju, Ministarstvo zdravlja organizovanjem ove obuke zdravstvenih radnika još jednom dokazuje svoju odlučnost da kontinuirano poboljša ^pristup zdravstvenom sistemu i tretman svih građana bez obzira na njihovu seksualnu orjentaciju i rodni identitet – kaže se u Saopštenju o događaju.