2. jun – POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI REGULATORNIH TIJELA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE, HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE, MAKEDONIJE I CRNE GORE

0
331

U Podgorici je 2. juna 2014. u prisustvu ministra zdravlja Crne Gore prof. dr Miodraga Radunovića i uvaženih gostiju potpisan regionalni Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Biroa za lekove Republike Makedonije i Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. Memorandum su potpisali direktori navednih institucija dr Saša Jaćović (ALIMS), dr sc. Viola Macolić-Šarinić (HALMED), prim. mr. farm. Nataša Grubiša (ALMBIH), mr. farm. Katerina Aleksoska (Biroa za lekove) i dr Milorad Drljević (CALIMS). Memorandum je zaključen na tri godine, do juna 2017. i ima mogućnost obnavljanja.

Potpisivanje je organizovano u prostorijama CALIMS-a, koja je ovom prilikom obilježila i tri važna događaja u svom razvoju: pet godina uspješnog postojanja i rada, preseljenje u novi prostor prilagođen zahtjevima povjerenih poslova, i objavljivanje prvog registra ljekova u Crnoj Gori u izdanju CALIMS-a.