1. jun – ODRŽANA ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA U KOTORU

0
409

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije organizovao je Međunarodnu specijalističku školu. Dio predavanja održan je u hotelu “Kataro”, a dio u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

Evropski centar za mir i razvoj je ovu školu organizovao u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka, u skladu sa zaključenim Sporazumima o saradnji u oblasti zdravstva sa navedenim ministarstvima i u nastavku višegodišnje uspješne saradnje između Vlade Crne Gore i ECPD. Glavne teme Škole bile su: neurobiologija bolesti zavisnosti, integrativni programi u tretmanu zavisnosti, mogućnosti farmakologije u lečenju bolesti zavisnosti, savremeni koncepti u psihoterapiji i socioterapiji bolesti zavisnosti i prevencija bolesti zavisnosti.