20. april – Za edukaciju medicinskog kadra pola miliona eura

0
279

Crna Gora je za kontinuiranu medicinsku edukaciju ove godine obezbijedila 500.000 eura, a novac će, prema broju zaposlenih, biti raspoređen u vidu budžeta svakoj zdravstvenoj ustanovi, saopštila je direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite prof. dr Vesna Miranović.

Ona je kazala da je plan da se kontinuirana medicinska edukacija kroji prema potrebama zdravstvenog sistema i interesovanju zdravstvenih radnika.
Dogovoreno je da novac koji je na raspolaganju, prema broju zaposlenih bude raspoređen u vidu budžeta svakoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori – rekla je prof. Miranović.
Kako je navela, sve zdravstvene ustanove već su dostavile liste potreba za edukativnim aktivnostima u narednoj godini.
Prof. Miranović je kazala da pojam kontinuirane medicinske edukacije podrazumjeva niz obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, vještine i profesionalna dostignuća i odnosi koje ljekar koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji.
– Kroz sistem kontinuirane medicinske edukacije obezbjeđuje se da najnovija znanja i najsavremenije tehnike liječenja budu prenesene kroz dopunski i stalni oblik internog ili eksternog usavršavanja, i cilj je da podigne nivo stručnog znanja i unaprijedi kvalitet zdravstvenog zbrinjavanja u svim oblicima zdravstvene zaštite i svakodnevnoj praksi – istakla je prof. Miranović.
U okviru edukacije, kako je objasnila, Klinički centar Crne Gore i Institut za javno zdravlje održaće kurseve za obuku ljekara sa primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Prema njenim riječima, planirana je obuka specijalista porodične medicine za ultrazvuk abdomena, radiologa na primarnom i sekundarnom nivou za dopler krvnih sudova, organizovanje kurseva iz kardio-pulmonalne reanimacije i drugih.
Prof. Miranović je navela da je pri odabiru oblasti za edukaciju osnovni cilj da se razbiju zagušenja u sistemu kakva nastaju zbog dugotrajnog čekanja na ultrazvuk abdomena, dopler krvnih sudova.