20. februar – Zdravstvo je visoko na listi prioriteta Vlade Crne Gore

0
256

Predsjednik Vlade Duško Marković sastao se sa ministrom zdravlja dr Kenanom Hrapovićem i regionalnom direktoricom Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Zsuzsanom Jakab. Na sastanku je konstatovana uspješna saradnja Crne Gore i SZO uz ocjenu da Nacionalna kancelarija SZO, koja je uspostavljena u Crnoj Gori 2008. godine, predstavlja primjer efikasne i uspješne realizacije tehničke podrške jednoj državi. U tom kontesktu je istaknuto da je SZO u periodu 2016-2017. izdvojila gotovo 500.000 eura podrške Crnoj Gori, kao i da su usklađeni prioriteti saradnje koji će biti definisani Sporazumom o saradnji za period 2018/2019.
Informišući regionalnu direktoricu SZO o ostvarenim rezultatima i prioritetima Vlade predsjednik Marković je ukazao da je zdravstvo visoko na listi prioriteta zbog čega se za tu oblast uvećavaju budžetska izdvajanja.
– Snažno razvijemo zdravstveni sistem podizanjem kvaliteta zdravstvenih usloga, boljom dostupnošću zdravstvenih centara i jačanjem kadrovske osnove – rekao je premijer Marković.