20. jul – U PETNJICI ODRŽAN SASTANAK

0
248

Medical LogoMinistar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt sa saradnicima održao je u Petnjici, redovni sastanak sa direktorima javnih zdravstvenih ustanova. Osnovne teme sastanka bile su analiza potrošnje, posebno u oblasti ljekova i propisivanja bolovanja i uspostavljanje kvalitetnijih mehanizama komunikacije u okviru zdravstvenog sistema.
Sastanak, kojem su prisustvovali direktori svih opštih i specijalnih bolnica, domova zdravlja, Kliničkog centra, ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm”, kao i predstavnik Fonda za zdravstveno osiguranje, kroz interaktivno učešće svih rukovodilaca, obuhvatio je teme koje suštinski utiču na unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Ministar Šegrt je naveo da je analiza potrošnje ljekova za prvih šest mjeseci 2016. godine pokazala da je u pojedinim zdravstvenim ustanovama uvećana potrošnja u odnosu na isti period prethodne godine, uz napomenu da prvi kvartal 2015. godine nije uporediva osnovica, budući da je u tom periodu bila opšta nestašica ljekova, pa je i potrošnja samim tim bila manja. U istom periodu, ostvarena je ušteda u oblasti privremene spriječenosti za rad, za 7,29% u odnosu na prvih šest mjeseci 2015. godine.
U cilju racionalizacije potrošnje, rukovodioci zdravstvenih ustanova, kako je kazao ministar Šegrt, moraju mnogo odgovornije da organizuju, prate i kontrolišu rad u svim segmentima sistema. Ukoliko analize pokažu neracionalnu i neopravdanu potrošnju u bilo kom segmentu, ministar Šegrt je poručio da će menadžeri tih zdravstevnih ustanova, zbog nepreduzimanja odgovarajućih zakonskih mjera i primjene sankcija prema ljekarima koji budu neopravdano propisivali ljekove i bolovanja, morati da snose ličnu i profesionalnu odgovornost.
Ministar Šegrt sa saradnicima i učesnicima sastanka, obišao je zdravstvenu stanicu u Petnjici i razgovarao sa zaposlenima i pacijentima o kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite na ovom području. Takođe je razgovarao i sa predsjednikom opštine Petnjica Samirom Agovićem i predstavnicima lokalne samouprave o najvažnijim pitanjima koja se tiču podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovnika sa ovog područja.