21. mart – Telefon za podršku djeci sa posebnim potrebama

0
236

U Centru za djecu sa posebnim potrebama – Razvojnom savjetovalištu Dječjeg dispanzera nikšićkog Doma zdravlja otvoren je Telefon za podršku djeci i porodici kako bi lakše prevazišli situaciju nastalu zbog epidemije korona virusa.

Logoped u Centru Ana Kovač, kazala je agenciji MINA da će u danima pandemije djeci i roditeljima biti pružana psihosocijalna podrška dječijeg psihologa i socijalnog radnika i organizovan savjetodavni rad logopeda kroz individualno i porodično savjetovanje i intervencije.

Psiholog i porodični psihoterapeut, Marija Petranić, kazala je da je stručna pomoć koju će da pruža u danima pandemije namijenjena svim porodicama sa djecom, porodicama koje imaju dijete sa smetnjama u razvoju, kao i u kojima djeca ispoljavaju promjene u ponašanju.

Pomoć je, kako je planirano, namijenjena i porodicama u kojim postoje konflikti između roditelja ili sibling i jednoroditeljskim porodicama.

Socijalni radnik u Centru Milica Baković, kazala je da je njena pomoć i podrška namijenjena porodicama slabijeg materijalnog stanja i koje se nalaze u krizi, roditeljima –hraniteljima – usvojiteljima koji imaju teškoće u obavljanju svojih roditeljskih funkcija, kao i porodicama sa članom koji pokazuje smetnje u razvoju.

Pomoć i podrška telefona tog Centra, kojim rukovodi pedijatar dr Snježana Dašić, može se dobiti na broj 067/616 – 825, a omogućen je i viber poziv. Pozivi su mogući svakog radnog dana od 7-15 sati.