22. i 23. decembar – RADIONICA O KOMUNIKACIJI KAO PUTU EFEKTIVNE PROMOCIJE DOBROVOLJNOG DAVALAŠTVA KRVI

0
442

hron dec 14 2Dobrovoljno davalaštvo krvi u Crnoj Gori ispod je standarda koje propisuje Svjetska zdravstvena organizacija, a dovoljne količine bezbjedne krvi i dalje se dominantno obezbjeđuju porodičnim davalaštvom – saopšteno je na dvodnevnoj radionici o komunikaciji kao putu efektivne  promocije dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori, koja je 22. i 23.  decembra održana u zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici.

Radionicu je realizovao tim eksperata Svjetske zdravstvene organizacije iz Kolaborativnog centra u Ljubljani, uz podršku lokalnih eksperata. Zamišljena je kao obuka novinara, PR menadžera, predstavnika Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenog krsta, u cilju jačanja ukupnih kapaciteta koji mogu doprinijeti procesu promjene znanja, stavova i ponašanja u opštoj populaciji u domenu dobrovoljnog davalaštva krvi, ali i boljem izvještavanju o ovoj djelatnosti od opšteg društvenog značaja.

Kako je na otvaranju radionice kazala direktorka Zavoda za transfuziju krvi, prim. dr Gordana Rašović, uzimajući u obzir sadašnji, nezadovoljavajući nivo davalaštva krvi u Crnoj Gori, kao i nepovoljnu strukturu davalaca među kojima dominiraju namjenski, porodični davaoci, neophodno je intenzivirati i planski sprovoditi rad na promociji dobrovoljnog davalaštva na nivou cijele zemlje.

O socio – psihološkim i kulturnim elementima u Crnoj Gori koji utiču na nizak nivo dobrovoljnog davalaštva govorio je psiholog i komunikolog Radoje Cerović, dok je interaktivno predavanje o principima novinarstva i izvještavanju o zdravstvu održao nezavisni novinar i instruktor novinarstva Dragoljub – Duško Vuković.

Vođa Centra za izbor davalaca i sakupljanje krvi Zavoda za trasfuzijsku medicinu Slovenije, dr Polonca Mali, kao i Suzana Đorđević iz Službe za DDK i Natalija Lampreht iz PR službe ZTM Slovenije, predstavile su iskustva ove zemlje u dobrovoljnom davalaštvu koja se mogu primijeniti u Crnoj Gori, te dobre i učinkovite komunikacijske prakse. Dobrovoljno davalaštvo krvi u Sloveniji, kako su pokazale, jako je dobro organizovano, a slovenački sistem ne poznaje pojam porodičnih davalaca. Iskustvo je Slovenije da su se moderni mediji pokazali kao odlična platforma za komunikaciju sa davaocima.

Cilj projekta je uspostavljanje modernog sistema za transfuziju krvi u skladu sa standardima EU, kako bi bezbjedna krv bila dostupna svim ljudima u Crnoj Gori.