22. mart – U Crnoj Gori prvi put izvedena hibridna procedura aneurizme grudne aorte

0
120

Tim hirurga Centra za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), na čelu sa načelnikom dr Pericom Maršem i vaskularnim hirurgom dr Davorom Musićem, te hirurzima dr Nemanjom Vukovićem i dr Aleksandrom Vulićem izveo je hibridnu vaskularnu proceduru transpozicije velikih krvnih sudova na vratu sa implantacijom stent grafta u grudnu aortu. Navedena, izuzetno složena i zahtjevna procedura na ovaj način izvedena je prvi put u Crnoj Gori.

Operacija je urađena u ponedjeljak 14. 3. 2022. godine kod pacijenta sa velikom anurizmom (proširenjem) grudne aorte veličine 8 cm, uz učešće interventog radiologa dr Vesne Sjekloće-Ivanović. Ovo oboljenje se najčeše tretira samo implantacijom stent grafta sa eventualnim jednostrukim bay pasom na vratu, procedura koja je ovdje započeta prije dvije godine, a sada već implementirana kao jedna od standardnih u Centru za vaskularnu hirurgiju. Međutim kod ovog pacijenta, zbog pozicije i anatomskih karakteristika aneurizme, bilo je potrebno uraditi složeniju proceduru, jednu od najizazovnijih u hirurgiji uopšte. Samo postavljanje stent grafta zaustavilo bi dotok krvi u lijevu moždanu hemisferu i lijevu ruku, što bi dovelo do moždanog udara i ishemije, odnosno, gubitka funkcije lijevog gornjeg ekstremiteta. Kako bi se to spriječilo potrebno je kreirati dvostruki by-pass, premoštavanje toka krvi, iz krvnih sudova sa desne strane vrata u krvne sudove za lijevu polovinu mozga i lijevu ruku. Procedura je hibridna jer se prvi dio obavlja u operacionoj sali, a drugi (implantacija stent grafta) u angio sali, pod kontrolom radioskopije, zajedno sa interventnim radiologom.