23. – 28. Maj – 69. Održana sjednica Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije – Ženeva

0
253

Sjednica Skupštine okuplja 194 države i najvažniji je organ za donošenje odluka Svjetske zdravstvene organizacije. Ključna tema ovogodišnje sesije je povezivanje aktivnosti u oblasti zdravlja sa implementacijom Agende 2030, kao krovnog međunarodnog instrumenta za postizanje održivog razvoja. Razmatrao se i odgovor Svjetske zdravstvene organizacije na krizne situacije i nove prijetnje sa akcentom na zika virus i ebolu, reforma sistema upravljanja SZO, te unaprijeđenje zdravstvenog položaja migranata. Važna teme su bile i vakcijacije, zaraznih bolesti, otpornosti na antimikrobe, pristupa zdravstvenim uslugama, posljedica zagađenja vazduha, zdravlja žena i djevojčica, ishrane majki, inovacija u oblasti zdravstva. Usvojen i budžet Organizacije za period 2016. – 2017. godine.

Otvarajući diskusiju, generalna direktora Svjetske zdravstvene organizacije, Margaret Čan, pohvalila je dosadašnje napore država članica, koji za posljedicu imaju svakodnevnu vakcinaciju 19 hiljada djece, smanjenje smrtnosti na porođaju, stopu od 85% uspješnog liječenja od tuberkuloze, smanjenje smrtnosti uslijed malarije. Ukazala je da u globalizovanom svijetu, prijetnje zdravlju više nijesu vezane za određene regione, podsjetivši na nedavne slučajeva širenja žute groznice u gradovima Afrike, zika virusa i eskalaciju ebole virusa. Podstakla je države na veća ulaganja u oblasti zdravlja, uključujući i u fondove za odgovor na vanredne situacije.