23. januar – USKORO NOVI DIREKTORI U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

0
299

U skladu sa novim zakonskim rješenjima, biće razriješeno 140 članova upravnih odbora u 28 zdravstvenih ustanova i ove ustanove ih ubuduće neće imati. Ministarstvo zdravlja izabraće nove direktore domova zdravlja, opštih i specijalnih bolnica u narednih mjesec dana.

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno je da direktore bolnica i domova zdravlja imenuje ministar na osnovu javnog konkursa, a da se odbori direktora u ustanovama više ne mogu obrazovati.

Direktora Kliničkog centra i Instituta za javno zdravlje i dalje će birati Vlada, na prijedlog ministra, a u istim su obavezni odbori direktora i ubuduće.

Ranije je zakon predviđao da Vlada imenuje članove odbora direktora, u kojima su se nalazila dva zaposlena i po jedan predstavnik osnivača, lokalne samouprave i istaknuti naučnik i stručnjak koji doprinose razvoju zdravstvene djelatnosti.

Razlog za donošenje odluke o ukidanju odbora je efikasniji i odgovorniji rad i depolitizacija upravljačkih struktura u zdravstvenim ustanovama.