18. januar – MINISTAR ZDRAVLJA PROF. DR ŠEGRT BORAVIO U KOPENHAGENU

0
297

02Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt, sa saradnicima, boravio je u posjeti Regionalnoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacija za Evropu, u Kopenhagenu, Danska. Ministar Šegrt i regionalna direktorka Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu gospođa Žužana Jakab ovom prilikom potpisali su dvogodišnji sporazum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2016-2017. godinu (BCA).

Sporazum za period 2016–2017. godine usklađen je sa “Dvanaestim opštim programom rada SZO za period 2014–2019. godine”, formulisanim na osnovu iskustava stečenih tokom “Jedanaestog opšteg programa rada”. Njima se definiše visok stepen strateške vizije rada SZO, postavljaju se prioriteti i određuje se opšti pravac za ovaj šestogodišnji period, počev od januara 2014. godine.

Ovaj program obuhvata tri najznačajnije komponente reforme SZO: programe i prioritete, upravljanje i rukovođenje.

Potpisivanje Sporazuma značajno je za Crnu Goru jer na ovaj način dobijamo podršku realizaciji nacionalnih zdravstvenih politika i planova, a naročito Nacionalnog master plana za razvoj sektora zdravstva u periodu 2015-2020. godine kao i Strukturnih reformi u zdravstvenom sektoru sa Akcionim planom za period 2015-2017. godine. Sporazum je usklađen i sa ciljevima održivog razvoja i biće podrška implementaciji Okvira za razvojnu pomoć Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2016-2020. godine.

Ministar Šegrt je sa direktorkom Jakab razgovarao o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i kroz prezentaciju je predstavljen zdravstveni sistem Crne Gore. Takodje, održani su i odvojeni sastanci sa direktorima pojedinih divizija i njihovim timovima (Dr Claudia Stein, Dr Gauden Galea kao i sa timovima Dr Nedret Emiroglu i Dr Hansa Klugea), tokom kojih je razgovarano o viziji razvoja zdravstva (Master plan) iz perspektive Evropske politike “Health 2020”, integrisanom pružanju usluga, razvijanju ljudskih resursa kao važne pretpostavke obezbjeđivanja kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i o značaju multisektorske saradnje za unaprijeđenje zdravlja i osnivanju Nacionalnog savjeta za hronične nezarazne bolesti. Uz to, bilo je riječi i o saradnji sa drugim agencijama, kao što su Svjetska banka, UN sistem, kroz UNDAF program, kao i načinu na koji ovaj program doprinosi ostvarivanju ciljeva iz Master plana. Na sastanku bilo je riječi i o regionalnoj saradnji, kroz Zdravstvenu mrežu Jugoistočne Evrope (SEEHN), Projektu saradnje malih zemalja, Uniji zemalja Mediterana, IPA programiranju i reformi sektora zdravstva.