23. jul – OBILEŽEN SVJETSKI DAN HEPATITISA

0
350

Povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa Svjetska zdravstvena organizacija je naglasila da se sve zemlje moraju preduzeti hitne mjere u prevenciji infekcija hepatitisa, kao i osigurati adekvatnu zaštitu i tretman oboljelih. Ove godine, SZO je posebno naglasila važnost prevencije hepatitisa B i C, koji zajedno uzrokuju 80% slučajeva raka jetre, sa smrtnim ishodom, i usmrte blizu 1,4 miliona ljudi svake godine.

Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da najveća prijetnja zarazom od hepatitisa B i C dolazi od nesterilizovane medicinske opreme i dijeljenja opreme za konzumiranje opijata. Pretpostavlja se da nekih 11 miliona ljudi koji konzumiraju opijate imaju hepatitis B ili C. Djeca koju rađaju majke sa hepatitisom B ili C i seksulni partneri osoba koje su zaražene hepatitsom imaju veći rizik od zaraze ovom infekcijom. Svjetska zdravstvena organizacija je naglasila da cijelokupni zdrastveni sistem mora raditi zajedno na prevenciji ove infekcije, a da će se rizik smanjiti u koliko se dodatno obrati pažnja na sterilizaciju opreme za davanje injekcija i drugih medicinskih procedura, testiranje svih dobrovoljnih davalaca krvi na hepatitis B i C ( kao i na HIV i siflis) i promovisanjem vakcine protiv hepatitisa B. Siguran polni odnos, smanjenje broja partnera i korištenje sredstava za zaštitu (kondoma) u mnogome mogu smanjiti mogućnost prenosa infekcije.

Gotovo dva miliona ljudi godišnje se zarazi ovom infekcijom zbog korištenja nesterilizovanih medicinskih sredstava. Ovakva praksa se može izbijeći korištenjem špriceva koji su posebno dizajnirani za samo jednu upotrebu.

Strategija smanjenja injekcija koje se koriste u medicini se pokazala kao dobra u borbi protiv prenošenja hepatitisa B i C. Svake goidne u svijetu se iskoristi oko 16 milijardi injekcija od čega je 5% injekcija za imunizaciju, 5% za trasfuziju krvi a preostalih 90% se koristi u svrhe davanja drugih ljekova. Svjetska zdravstvena organizacija još jednom napominje da injekcije nijesu najbolje riješenje za sve bolesti, te da ih treba izbjegavati u slučajevima kada za liječenje postoje adekvatni oralni ljekovi.