23. jun – Ljekarska udruženja protiv rezolucije EU – Hrvatska

0
206

Hrvatske krovne ljekarske organizacije izrazile su zabrinutost zbog sadržaja predloga Rezolucije o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u, u kojem se govori o prizivu savjesti u medicini.

Hrvatska ljekarska komora, Hrvatski ljekarski zbor i Hrvatski ljekarski sindikat uputili su medijima izjavu u kojoj se protive pokušaju ukidanja priziva savjesti, njegovom reinterpretiranju ili čak kriminalizaciji, kako je to sadržano pod tačkama 37. i 38. predloga Rezolucije.

Argumentacije prijedloga neprimjerene su, a institutom priziva savjesti u Hrvatskoj nije uskraćena zdravstvena zaštita ženama u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem tako da bi bili ugroženi njihovi životi, kako se to navodi u predlogu Rezolucije, odnosno u Izvještaju o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena europarlamentarca Predraga Freda Matića, izvjestitelja Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost EP-a.

U tačkama 37. i 38. izražava se žaljenje što ponekad uobičajena praksa u državama članicama dopušta ljekarima, a ponekad i cijelim zdravstvenim ustanovama, da odbiju pružati zdravstvene usluge na osnovu takozvanog prigovora savjesti, što dovodi do uskraćivanja zaštite u vezi s pobačajem na osnovu vjere ili savjesti te ugrožava živote i prava žena.

Priziv savjesti je institut koji je zajamčen mnogim nadnacionalnim, međunarodnim pravnim izvorima, kao što su Opšta deklaracija o ljudskim pravima, Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Povelja o temeljnim pravima EU-a. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope utvrdila je pravo na priziv savjesti u medicini Rezolucijom 1763 iz 2010. godine, prenosi Hina.