23. maj – GENERALNA DIREKTORKA DR MIRA JOVANOVSKI DAŠIĆ UČESTVOVALA NA 67. ZASIJEDANJU SKUPŠTINE SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE U ŽENEVI

0
339

Generalna direktorka za bioetiku i međunarodnu saradnju u Ministarstvu zdravlja, dr Mira Jovanovski Dašić, učestvovalaje na 67. sjednici Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) , koja se održava od 19. do 24. maja 2014. godine u Ženevi. Skupština SZO bavila se globalnim javno zdravstvenim problemima, a posebno su apostrofirane klimatske promjene, zarazne bolesti, zdravstveni sistemi- promocija zdravlja kroz– životni tok, univerzalna zdravstvena pokrivenost, Milenijumski razvojni ciljevi, mentalno zdravlje, hronične nezarazne bolesti kao i njeni faktori rizika, pravilna ishrana, kretanje, itd.

Skupština SZO je nadležni organ za donošenje odluka Svjetske zdravstvene organizacije, koja se održava jednom godišnje, a čija je funkcija upravljanje i odlučivanje o globalnoj zdravstvenoj politici, kao i donošenje odluka o reformama SZO i administrativnim pitanjima SZO – a.

Na zasijedanju Skupštine učestvuju delegacije svih 194. zemalja članica, a zadatak je fokusiranje na specifičnu zdravstvenu agendu koju je pripremio Izvršni odbor SZO.