24. – 31.avgust – BERANE: BORBA SA EPIDEMIJOM

0
497

Preduzimajući neophodne aktivnosti na planu suzbijanja epidemije ispoljene simptomima gastroenterokolitisa koja je u Beranama ustanovljena 24-og avgusta, institucije zdravstvenog sistema, na čelu sa Ministarstvom zdravlja, uzele su veoma angažovano učešće po ovom pitanju. Uz uzimanje uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku, primjenu aktivnosti higijensko-epidemioloških službi, Ministarstvo zdravlja redovno je informisalo javnost o ovom problemu. – Zaključno sa 26.08.2013. godine do 07h, pomoć je zatražilo 675 pacijenata, od čega je u Opštoj bolnici – Berane zadržano na dalje liječenje 28 oboljelih – navedeno je u jednom od tih obraćanja.

Pozivajući se na odredbe zakonskih normi o higijenskoj ispravnosti i bezbjednosti vode za piće, stručnjaci Instituta za javno zdravlje Crne Gore ustanovili su da laboratorijske analize vode uzorkovane u Beranama 24.08.2013. ne odgovaraju prop­isanim vrijednostima. – Uzorak sirove nehlorisane vode sa vodoizvorišta Banjevac je mikrobiološki neispravan zbog prisustva kolifornih bakterija. U fizičkohemijskim analizama je konstato-vana povećana mutnoća. U uzorcima hlorisane vode nije evidenti­rano prisustvo patogenih bakterija. Fizičkohemijskom analizom je konstatovana povećana mutnoća, zbog čega uzorci ne zadovol­javaju propisane norme. U uzorku hlorisane vode uzorkovane u gradu izmjerena vrijednost mutnoće iznosi više od 10 NTU (maksimalno dopuštena koncentracija je do 1 NTU) – navodi se u obrazloženju ovog postupka. Dodatna obrada uzoraka vode povjerena je Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Zaključno sa 1.septembrom, pomoć ljekara zatražilo je oko 1.200 pacijenata.