24. januar – Počinje realizacija projekta Mladi zajedno za promjene

0
258

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) uz finansijsku podršku UNICEF-a (predstavništvo u Crnoj Gori).

Projektom se želi povećati mogućnost za socijalnu inkluziju i građansko učešće mladih s invaliditetom i mladih bez invaliditeta kroz aktivnosti volontiranja u školama i doprinos poboljšanju vještina tolerancije, razumijevanja i prihvatanja različitosti kod mladih srednjoškolskog uzrasta, razvoj volonterskog pokreta u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na volontiranje u oblasti prava OSI i povećanju nivoa svijesti šire javnosti o važnosti volontiranja i vještina mladih.

Projektom će biti obuhvaćeni mladi s invaliditetom i mladi bez invaliditeta uzrasta 14 – 18 godina iz cijele Crne Gore, a indirektno osobe s invaliditetom (OSI), organizacije OSI, porodice OSI, srednje škole u Crnoj Gori, nastavno osoblje, radnici centara za socijalni rad i društvo u cjelini.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: trening za vršnjačke edukatore; formiranje i uspostavljanje Mreže volontera u srednjim školama u Crnoj Gori; pilot aktivnost mapiranja potreba mladih s  invaliditetom i medijsku kampanju.

Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od decembra 2019.