29. januar – Za vantjelesnu potrošeno više od milion eura

0
349

Tokom 2019. godine, prema preliminarnim podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, na teret te ustanove urađeno je više od 500 postupaka vantjelesne oplodnje, za šta je potrošeno više od milion eura, odnosno 18,64 odsto više nego 2018. godine.

Najviše postupaka vantjelesne oplodnje lani je urađeno u Opštoj bolnici Cetinje.

Prema preliminarnim podacima u 2019. godini na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje urađeno je 569 postupaka vantjelesne oplodnje, što je za 73 postupka više u odnosu na 2018. godinu.

– Vrijednost ispostavljenih faktura Fondu za usluge vantjelesne oplodnje u 2019. godini iznosi 1.033.332,25 eura što je za 162.328,76 eura ili 18,64 odsto više nego 2018 – kazao je Sead Čirgić, direktor Fonda.

Najviše postupaka vantjelesne oplodnje lani je urađeno u Opštoj bolnici Cetinje, 205, za šta je Fondu fakturisano više od 352.000 eura, odnosno 124.000 više nego u 2018. godini. Na Cetinju obavljeno 205 postupaka

Slijede tri privatne zdravstvene ustanove van zdravstvene mreže u kojima je prošle godine ukupno urađeno 345 postupaka vantjelesne oplodnje, te Specijalna bolnica Codra, koja je sastavni dio zdravstvene mreže.

– U Opštoj bolnici Cetinje u 2019. godini urađeno je 205 postupaka vantjelesne oplodnje, za što je fakturisano 352.560,56 eura, dok je u 2018. urađeno 128 postupaka i fakturisano 228.510,50 eura – kazao je Čirgić.

On je pojasnio da je, prema preliminarnim rezultatima ustanove na čijem je čelu, u 2019. u OB Cetinje urađeno 77 postupaka vantjelesne oplodnje više nego u 2018. godini i fakturisano 124.050,06 eura više.

Čirgić podsjeća da je po javnom pozivu za pružanje usluga sa zdravstvenim ustanovama van Mreže, Fond zaključio ugovore za pružanje usluga vantjelesne oplodnje sa tri privatne zdravstvene ustanove i to PZU Life, PZU Ars medica, obje iz Podgorice, i PZU Humana reprodukcija iz Budve.

– Takođe, zaključen je ugovor sa SB Codra, koja je u sastavu zdravstvene mreže, između ostalog, i za pružanje usluga vantjelesne oplodnje – rekao je Čirgić.

Usluge vantjelesne oplodnje, koje se pružaju osiguranim licima na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, kako je objasnio, shodno zaključenim ugovorima fakturišu se po jedinstvenim cijenama iz važećeg Cjenovnika zdravstvenih usluga.

– U tri privatne zdravstvene ustanove van zdravstvene mreže u 2019. godini za urađenih 345 postupaka vantjelesne oplodnje fakturisano je 648.420,50 eura što je za 37.959,64 eura više nego u 2018. kada je za 350 postupaka fakturisano 610.460,86 eura – istakao je Čirgić.