24. jul – Pronaći rješenje za opstanak bolnice Meljine

0
294

Ministarstvo zdravlja ispunjava sve obaveze prema bolnici Meljine kroz ugovorni odnos sa Fondom za zdravstveno osiguranje i sve usluge koje se pružaju građanima Herceg Novog plaćaju se u roku i na vrijeme, kazao je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović tokom sastanka sa predstavnicima OB Meljine.

Sastanku u Ministarstvu zdravlja prisustvovali su resorni ministar dr Kenan Hrapović, državni sekretar Milovan Vujović, direktorica bolnice Meljine dr Olivera Elez, načelnik ginekološko-akušerskog odjeljena dr Slobodan Bulatović, kao i načelnica odjeljenja za fizijatriju dr Stojanka Pepić.

Ministar Hrapović je kazao da je nakon 03. avgusta 2016. godine, kada je Vlada donijela odluku o privremenom uključivanju PZU Opšte bolnice Meljine – Herceg Novi u javni zdravstveni sistem Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje na osnovu fakturisanih usluga toj bolnici isplatio skoro 3 miliona eura.

– Takođe, u navedenom periodu Montefarm je bolnici Meljine isporučio ljekove i medicinska sredstva u vrijednosti 253,437.60 eura, koja nisu plaćena od strane bolnice, dok je dug Zavodu za transfuziju krvi narastao na 83.403,02 eura – kazao je Hrapović.

Ministar je iskazao razumijevanje i izrazio zabrinutost zbog situacije u kojoj su se našli zaposleni u Meljinama i podržao inicijativu za očuvanjem i daljim radom ove medicinske ustanove.

Predstavnici bolnice Meljine su, zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se našla ta ustanova i svi zaposleni u njoj, zatražili što hitnije iznalaženje modaliteta za uključivanje države i lokalne samouprave, kako bi nastavili da pružaju zdravstvenu zaštitu lokalnom stanovništu, što je, kako su istakli, prioritet bez presedana.

Elez je saopštila da su se zaposleni i ona lično više puta obraćali vlasniku Atlas grupe, Dušku Kneževiću, koji upravlja bolnicom, te da od njega do sada nisu dobili nikakav odgovor, niti gest zainteresovanosti za rješevanje ovog problema.

Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, Bolnica Meljine uključena je u Mrežu zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i shodno zaključenom Ugovoru sa Fondom za zdravstveno osiguranje, pruža zdravstvene usluge osiguranim licima sa područja opštine Herceg Novi u oblastima: opšte hirurgije sa traumatologijom, interne medicine, ORL, ginekologije i akušerstva, kao i usluge mamografije i kolonoskopije, sa uzimanjem biopsije i anestezijom u okviru skrininga kolorektalnog karcinoma, po uputu izabranog doktora. Takođe, Ugovorom je definisano da OB Meljine, svim osiguranim licima Fonda, pruža usluge liječenja u hiperbaričnoj komori, kao i usluge fizikalne medicine za kardiološku rehabilitaciju, nakon infarkta miokarda i nakon kardiohirurških operacija, po kom osnovu su na predlog ljekarske komisije Fonda upućivani osiguranici na liječenje.