24. jul – Zdravstvenu zaštitu zatvorenici ZIKS – a imaju kao i svi ostali građani

0
310

Zatvorenici u ZIKS-u dobijaju zdravstvenu zaštitu na nivou na kom je dobijaju svi građani, poručili su iz Kancelarije Zaštitinika ljudskih prava i sloboda. Na skupštinskom Odboru za ljudska prava i slobode saopštili su da je vidno nezadovoljstvo zaposlenih u sektoru obezbjeđenja i tretmana, dok sa druge strane iz Uprave poručuju da na rješavanju manjka zaposlenih rade i najavljuju povećanje od 30 službenika obezbjeđenja. Odbor je usvojio godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za prošlu godinu sa Izvještajem o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u ZIKSU-u.
U okviru redovnih i kontrolnih obilazaka, službenici kancelarije Zaštitinika ljudiskih prava i sloboda posjetili su zatvorenike u ZIKS-u, kako bi prije svega provjerili, na kom novou je zdravstvena zaštita koju dobijaju. Povod za to bile su brojne pritužbe koje su dobijali a zaključak do kojeg su došli, obrazložili su članovima Odbora za ljudska prava.