24. novembar – NACIONALNA KONFERENCIJA O HIV/AIDS

0
366

Nacionalna konferencija se tradicionalno održala u hotelu Maestral u Miločeru. Projekat ”Unapređenje Nacionalnog odgovora na HIV/AIDS u Crnoj Gori, među populacijom u najvećem riziku” je finansijski podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), i sprovodio se uz pomoć kancelarije Programa UN za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u periodu od jula 2010. do juna 2015. godine.

Održavanje Konferencije je dio aktivnosti koje se realizuju u okviru granta podrške radu Sekretarijata NKT-a čiji je recipijent Institut za javno zdravlje (IJZ), podržanim od strane GFATM. Na konferenciji je analizirana implementacija projektnih aktivnosti tokom protekle projektne godine (jul 2014 – jun 2015. godine), koja je ujedno bila i posljednja godina implementacije ovog projekta, kao i pregled realizovanih aktivnosti tokom petogodišnjeg perioda.

Skup su otvorili pomoćnik ministra zdravlja prim. dr Mensud Grbović, predstavnik UNDP-a Miodrag Dragišić i direktor Instituta za javno zdravlje doc. dr Boban Mugoša.