24. oktobar – IMPLEMENTACIJA KONVENCIJE O KONTROLI DUVANA

0
351

Medical LogoOdržan je sastanak o implementaciji okvirne Konvencije o kontroli duvana, na kojem su učestvovali predstavnici Ministartsva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, Svjetske zdravstvene organizacije, zdravstvenih ustanova, kao i stručnjaci u ovoj oblasti iz deset zemalja regiona i Izraela. Konvencija o kontroli duvana, koju je ratifikovalo 180 zemalja svijeta, predstavlja osnovu za izradu zakonskog okvira u oblasti kontrole upotrebe duvana, kao odgovor na činjenicu da oko šest miliona ljudi godišnje umre od posljedica konzumiranja duvanskih proizvoda, sa tendencijom da do 2030. godine taj broj naraste na osam milona.
Skup je okupio oko 50 predstavnika iz sektora koji mogu imati uticaja na kontrolu duvana, kako bi uz pomoć svjetski priznatih stručnjaka, na pravi način primijenili mjere iz Konvencije i inkorporirali ih u nacionalne zakone.
Predstavnici crnogorskog zdravstvenog sistema ukazali su na problem konzumiranja duvana u Crnoj Gori i aktivnosti koje se preduzimaju na zaštiti stanovništva od pogubnih uticaja duvanskog dima. Naglasili su da je Crna Gora posebno zainteresovana za implementaciju mjera Konvencije, jer se Reginalni centar za praćenje hroničnih nezaraznih bolesti nalazi u okviru Instituta za javno zdravlje.
Fokal point za kontrolu duvana u Crnoj Gori, prof. dr Agima Ljaljević predstavila je dosadašanje realizovane aktivnosti i mjere preduzete u cilju efikasnije kontrole duvana prema odrednicama Konvencije. Ukazala je da problemi u implementaciji pojedinih mjera postoje, kao što je primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima, prodaja duvanskih proizvoda maloljetnicima, reklamiranje duvanskih proizvoda, koje nije usklađeno sa preporukama, ali i na planove kojima se nastoje postojeći problemi prevazići.
Na skupu je raspravljano o značaju adekvatnog obilježavanja upozorenja o štetnosti duvanskih proizvoda, kako bi se i na taj način, smanjila potražnja.
Jedna od sesija je bila posvećena ilegalnim tokovima duvana i statusu u primjeni protokola, koji je potpisala i Crna Gora, a kojim se nastoji suzbiti ova pojava. Na skupu su prezentovani primjeri dobre prakse implementacije mjera Konvencije o kontroli duvana u zemljama Evrope i svijeta.