svijet jul 2017

25. jul – Žena umrla od bolesti krpelja koju joj je prenijela zaražena mačka – Japan

/Objavio / 0