25. maj – Negativna iskustva u djetinjstvu i njihov uticaj na zdravlje

0
370

UNICEF uz podršku Ministarstva zdravlja u hotelu Centre Ville u Podgorici organizovao je Konferenciju na temu Negativna iskustva u djetinjstvu i njihov uticaj na zdravlje. Konferenciju je pokrenuo UNICEF u saradnji sa Vladom Crne Gore i uz podršku Evropske unije, a ovom prilikom predstavljen je Vodič za pedijatre za skrining negativnih iskustava u djetinjstvu.
Generalna direktorica prof. dr Vesna Miranović je na otvaranju Konferencije koja je održana na temu Negativna iskustva u djetinjstvu i njihov uticaj na zdravlje, u ime ministarstva zdravlja istakla da su djeca najdragocjeniji dio ljudske populacije, da su i najosjetljiviji, najzahtjevniji i najvulnerabilniji dio našeg društva. Odnos prema djeci je odnos društva prema sopstvenoj budućnosti.
-To je mjera naše sposobnosti da se mijenjamo, usvajamo, učimo i u praksi primjenjujemo savremen pristup brige prema djeci u cilju obezbjeđenja sigurnog okruženja u kome će pravilno rasti i razvijati se i formirati sopstvene stavove koje će u budućnosti primjenjivati na svojoj djeci. Tako se stvaraju koncetrični krugovi odnosa uzajamnog povjerenja između djece i njihovog okruženja koji su garant zdrave budućnosti nacije.
U oblasti prevencije i očuvanja društvenih vrijednosti se suočavamo sa dvostrukim izazovom – s jedne strane nedovoljno razvijenom svijesti opšte populacije o značaju rodne jednakosti i nenasilja kao društvenih vrijednosti, a sa druge, kod profesionalaca koji rade u ovoj oblasti nije razvijena svijest o rodno zasnovanom nasilju i važnosti pristupa u kome je žrtva u centru pažnje.
U skladu sa strateškim opredjeljenjima svim mjerama kada je u pitanju nasilje, bez obzira na koju oblast za rješavanje problema se odnosile, mora se obezbijediti multidisciplinarni pristup, jer je to jedini način za smanjenje nasilja i stvaranje uslova za život djece i porodice bez nasilja, kao i cjelokupnog društva na dobrobit svih građana države, te samim tim i izgradnjom cjelokupnog sistema bez bilo kog oblika nasilja – naglasila je dr Miranović.