26. avgust – Održana komemoracija povodom smrti doajena crnogorske infektologije prim. dr Ksenije Filipović

0
25

Povodom smrti prim. dr Ksenije Filipović u Kliničkom centru Crne Gore održana je komemoracija. Njeno ime ostaće upisano na stranicama crnogorske medicine kao osnivača infektološke službe i prvog ljekara u Crnoj Gori koji je završio specijalizaciju za infektivne bolesti.

Dr Ksenija Filipović rođena je 1932. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu, Kragujevcu i Doboju. Medicinski fakultet upisala je 1951. u Sarajevu, a diplomirala 1956. godine. Specijalizaciju iz infektivnih bolesti završila je 1964. godine u Beogradu kod mentorke prof. dr Desanke Ćetković Kosanović sa kojom je ostala u profesionalnoj i prijateljskoj komunikaciji.

Od dr Ksenije Filipović se oprostila njena koleginica i višegodišnja saradnica infektolog u penziji prim. dr Jasminka Đečević.

– Nakon pripravničkog staža, koji je dr Filipović obavila u dobojskoj Opštoj bolnici, ljubav iz studentskih dana, kao i brak sa dr Borislavom-Borom Filipovićem, doveli su je u tadašnji Titograd, današnju Podgoricu. Aktivno je učestvovala u epidemijama: variola vera, hemoragične groznice, hepatitisa, difterije i drugih infektivnih bolesti – naglasila je dr Đečević ističući njenu borbu za razvoj infektološke službe u Crnoj Gori.

– Dr Filipović odgojila je dva krasna sina, Mladena i Aleksandra, koji su nastavili roditeljskim stazama uspješne ljekarske karijere. Bila je profesionalac od kojeg se dvostruko moglo učiti – kako na temu infektologije, tako i povodom raznih životnih tema. Bila je obrazovana, mudra i odmjerena, sa izraženim senzibilitetom u ophođenju sa pacijentima, kolegama i ljudima uopšte. Sa takvim rukovodiocem, načelnikom Odjeljenja, bilo je zadovoljstvo sarađivati i privilegija od njega učiti – kazala je dr Đečević.

– Nakon završenih studija medicine u Sarajevu, dr Filipović je svoj cijeli radni vijek dala Titogradu, današnjoj Podgorici i Crnoj Gori. Tada je bilo dovoljno samo reći “Ksenija Filipović” ili u podgoričkom stilu “Ksenija Borova”, kazala je dr Đečević dodajući da je, uz sve njene kvalitete, bila osoba na koju porodica “s pravom može biti ponosna, kao i zdravstvo Crne Gore”.