26. decembar – KCCG-u 67 miliona, za plate 30,5 miliona €

0
332

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje raspodijelio je na sjednici novac iz budžeta za funkcionisanje zdravstvenih ustanova u 2019. godini. Ukupan budžet zdravstvenog sistema za 2019. godinu iznosi 237.000.000 eura. Prema odluci upravnog odbora Fonda, Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) namijenjeno je 67 miliona eura, osam miliona manje od iznosa koji je tražila ta zdravstvena ustanova. Predstavnici Kliničkog centra su izrazili nezadovoljstvo zbog toga, ističući da je to nedovoljno sredstava za funkcionisanje najveće zdravstvene ustanove u državi, s obzirom na povećanje broja pacijenata, nove aparate i angažovanje dodatnog kadra.

Upravni odbor Fonda je donio odluku da se za angažovanje ljekara specijalista i konsultanata sa strane za potrebe KCCG izdvoji dodatnih 500.000 eura. Za plate zaposlenih u KCCG namijenjeno je 30,5 miliona eura, a za ljekove i medicinska sredstva 16,5 miliona.

Fond za zdravstveno osiguranje smanjio je izdvajanja za bolovanja zaposlenih u Crnoj Gori za 600.000 eura i ona će iznositi 4.800.000 eura u 2019. godini.
Upravni odbor je povećao izdvajanja za stomatološke usluge osiguranika na 4.300.000 eura, što je 850.000 eura više, za vraćanje školskih zubarskih ambulanti, kako bi se unaprijedila prevencija oralnog zdravlja kod učenika. Stomatološka komora je na sjednici upravnog odbora zahtijevala da se Poliklinika vrati u okrilje primarne zdravstvene zaštite, kako bi se unaprijedila stomološka zdravstvena zaštita građana.