26. jul – U SUSRET PREDSJEDAVANJU SEEHN-OM

0
349

Pomoćnici ministra zdravlja dr Mira Jovanovski-Dašić i dr Mensud Grbović, sa saradnicima, razgovarali su 26-og jula sa Krisom Braunom, programskim menadžerom za investicije i razvoj zdravstva Svjetske zdravstvene organizacije, kao i Tatjanom Buzeti i Jožicom Maučec-Zakotnik, slovenačkim ekspertima za prevenciju nezaraznih bolesti. Predmet razgovora bilo je definisanje konkretnih koraka za period crnogorskog predsjeda­vanja Zdravstvenom mrežom za Jugoistočnu Evropu (SEEHN). – Riječ je o važnoj ekspertskom misiji, čiji je cilj jačanje saradnje na polju prevencije i kontrole nezaraznih bolesti, posebno imajući u vidu značaj aktivnosti Crne Gore koja će predsjedavati Zdravst­venom mrežom za Jugiostočnu Evropu za nastupajući šesto­mjesečni period, od 1. jula do 31. decembra 2013. godine – ocije njeno je u saopštenju o ovom događaju. – Tokom sastanka posebno je istaknuta važnost defmisanja aktivnosti koje se odnose na organizaciju IV Ministarskog foruma 2015. godine, kao i 32. plenarne sesije Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, koja će biti održana u novembru 2013. godine u Crnoj Gori – navedeno je dalje.

Tokom dvodnevnog boravka eksperti su posjetili i Regionalni razvojni centar za nezarazne bolesti koji je oformljen u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a dali su i osnovne smjernice plana rada tog Centra koji sugeriše, između ostalog, i aktivnije uključivanje nevladinog sektora – objašnjano je u saopštenju Ministarstva.