svijet april 2022

26. mart – Planiraju da iskorijene pušačke navike kod starijih od 2010. – Danska

/Objavio / 0