27. februar – Instaliran Da Vinči hirurški robot u KCS – Srbija

0
144

Hirurški robot Da Vinči instaliran je u novoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, prvi takve vrste u regionu. Tokom proteklih godina država Srbija ulaže značajna novčana sredstav u zdravstvo i zdravstveni sistem, u njegovo unapređenje i osavremenjavanje, a za korist svih građana.

Ovaj robot, nazvan po renesansnom naučniku Leonardu da Vinčiju, ima četiri robotske ruke sa kojima može da uklonili kancerogeno tkivo iz pluća, grla, prostate i slezine pacijenta, a moguće je obavljati i ugradnju bajpasa.

Robotski sistem Da Vinči je izuzetno skup, ali uzimajući u obzir brzinu intervencije, smanjenje rizika od infekcija, da nema postoperativnih komplikacija, eliminacija faktora ljudske greške, i veoma brz oporavak pacijenata nakon operacije, čine ovaj sistem izuzetno potrebnim. Saznanje da je Srbija obezbijedila jedan ovakav hirurški robot za državno zdravstvo pokazuje najveću posvećenost očuvanju zdravlja građana.

Hirurški sistem Da Vinci se sastoji od nekoliko komponenti: hirurške konzole, pokretnog operacionog stola za pacijenta, 4 robotske poluge (ruke) kojima upravlja hirurg (jedna za upravljanje kamerom i tri poluge za upravljanje instrumentima), i 3D sistem visoke rezolucije kroz koju ljekar posmatra unutrašnjost pacijenta.

Zglobni hirurški instrumenti su postavljeni na robotske poluge koje se uvode u telo pacijenta. Unutrašnja radna jedinica nalazi se u operacionoj sali i pomoću nje se izvodi operacija, dok je spoljašnja jedinica sa konzolama, tasterima i senzorima van operacione sale. Hirurg se zapravo nalazi van operacione sale i upravlja sićušnim rukama robota na kojima se nalaze svi potrebni instrumenti makaze, kauteri, ultrazvučni nož itd.

Ove sićušne „ruke“ imaju 7 stepeni prenosa, i zapravo imaju veću manevarsku moć nego ljudske ruke. Zbog svoje veličine ove sićušne „ruke“ mogu da dopru u djelove tijela koji bi ljudima bili nedostupni ili teže dostupni uz povređivanje okolnog tkiva, što bi dovelo do trauma nakon završene operacije.

Da Vinči robot prepoznaje i filtrira podrhtavanja pokreta ruku hirurga, tako da se one ne prenose na vrhove instrumenata.

Trodimenzionalna kamera koju koristi sistem olakšava pristup djelovima koje nije moguće vidjeti golim okom i daje stvarnu stereo sliku koja se prenosi na hiruršku konzolu.

Jedna od glavnih prednosti ovog sistema operacija je, pored uštede vremena, smanjenja krvarenja kod pacijenta, brže zarastanje rana i minimalno invazivna hirurgija koja može da se odvija na daljinu.